Bedenktijd en retourneren

Voor alle producten gekocht bij De Eenhoorn heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen.

Deze periode gaat in op het moment van de ontvangstname door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product niet meer in onbeschadigde staat verkeert.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht, dient u dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk kenbaar te maken via het retourformulier dat u hier kan downloaden. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van redenen.

De goederen moeten dan onbeschadigd en winkelfris teruggestuurd worden binnen de 5 werkdagen nadat de koper de verkoper informeerde. Dit wil zeggen: zonder vingerafdrukken, krassen, koffievlekken, gedeukte hoeken …

De goederen moeten worden teruggestuurd naar dit adres:
De Eenhoorn, Retourdienst, Begoniastraat 2 a, 9810 Eke

De verzenddatum geldt als bewijs. Alle meegezonden documentatie dient te worden gevoegd bij de retourzending, evenals het retourformulier dat u hier kan downloaden en dat volledig ingevuld is door u. De rechtstreekse kosten voor retourneren vallen ten laste van de koper. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.

Als blijkt dat de goederen niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet of niet volledig terugbetaald. Het product blijft in dat geval uw eigendom. Op uw verzoek kan het product  opnieuw naar u worden opgestuurd, mits het betalen van de bijbehorende verzendkosten.

Wanneer een product op de een of andere manier beschadigd is, vervalt uw recht op terugbetaling.

Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn:

  • Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is, heeft u geen recht op het verzakingsrecht van 14 werkdagen.
  • Deze uitzondering geldt ook voor cd’s, dvd’s,cd-roms of vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking geopend werd.

Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard.

Het betaalde bedrag min de verzendkosten wordt binnen de 30 kalenderdagen teruggestort op het rekeningnummer dat de koper opgeeft op het daartoe bestemde formulier.